Tietosuojakäytäntö

1. Yksityisyyden suoja

Otamme henkilötietojesi käsittelyn vakavasti. Varmistamme, että tietojenkäsittely tapahtuu oikeudenmukaisesti ja avoimesti, sovellettavien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme kuinka käsittelemme henkilötietojasi tällä sivustolla.

2. Tietovastuu ja yhteystiedot

Olemme rekisterinpitäjä ja vastuussa sinulta vastaanottamiemme henkilötietojen käsittelystä. Yhteystietomme ovat: info @ uusimmatkasinot.com

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa.

Sijaitsemme Tanskassa ja toimimme Tanskan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö on alun perin kirjoitettu tanskaksi. Jos tämän tietosuojakäytännön käännetyt versiot ovat ristiriidassa alkuperäisen tanskankielisen version kanssa, etusijalla on tanskankielinen versio. Pidätämme oikeuden tietosuojakäytännön muutoksiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ja ovat näkyvissä täällä.

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Käsittelemme seuraavia yleisiä henkilötietojasi:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Käyttäjätunnus
 • Facebook-kuva
 • IP-osoite
 • Lokitiedostot käyttäytymisestäsi sivustolla, mukaan lukien vierailemasi alasivut
 • Aikaleima
 • Osoite
 • Maa
 • Syntymäaika
 • Muut evästetiedot, jotka saattavat sisältää henkilökohtaisia tunnistetietoja.

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja oikeusperuste

4.1 Tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on seuraava:

 • Tällä sivustolla olevien tarjousten markkinointi, kilpailuihin osallistuminen ja uutisten lähetys, mikäli olet antanut siihen suostumuksen.
 • Peliaiheisten tukipyyntöjen käsitteleminen, jos tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä.
 • Sivustolla tapahtuvien toimintojen analysointi ja vierailijoiden käyttäytymisen seuraaminen verkkosivuilla, tarkoituksenaan sivuston optimointi sekä hakkerihyökkäysten estäminen.

Kun käytät verkkosivustoa, sinusta kerätään yleisiä henkilötietoja. Et voi käyttää verkkosivustoa ilman, että keräämme sinusta henkilökohtaisia tietoja. Kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran, sinun tulee hyväksyä tietojen kerääminen sivulle avautuvassa pop-up-ikkunassa. Keräämämme henkilötiedot sisältävät käyttäytymisesi sivustolla (esimerkiksi millä sivuilla vierailet, milloin ja kuinka pitkään) sekä IP-osoitteesi. IP-osoitteiden avulla pystymme tarkkailemaan esiintyykö sivustolla normaalista poikkeavaa liikennettä ja se on tärkeä työkalu hakkerihyökkäysten estämiseksi. Lisäksi voimme estää sellaiset kävijät, jotka IP-osoitteiden perusteella sijaitsevat uhkapelirajoitusalueilla.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista edellä kuvattujen tavoitteiden täyttämiseksi, minkä vuoksi tietoja kerätään.

4.2 Oikeusperuste

Ilmoitamme sinulle tietojen käsittelyn oikeudellisesta perustasta, joka on seuraava:

 • Olet antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, Databeskyttelsesforordningen (Tietosuojaa koskevan asetus) artiklan 6, kohdan 1, alakohta a. mukaisesti.
 • Tietojenkäsittely, hakkerihyökkäysten estämisen lähtökohdasta, menee etujen vertailussa perusoikeuksiesi ja vapauksiesi edelle tietosuojaa koskevien asetusten artiklan 6, kohdan 1, alakohta f. mukaisesti.

4.3 Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan ”mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka koostuu henkilötietojen käyttämisestä tietyn luonnollisen henkilön henkilökohtaisten olosuhteiden arvioimiseksi, erityisesti luonnollisen henkilön työn, taloudellisen tilanteen, terveyden, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostusten, luotettavuuden, käyttäytymisen, maantieteellisen sijainnin tai liikkumisen analysointiin ja ennakointiin.”

Käytämme automatisoituja päätöksiä, mukaan lukien profilointia, jonka avulla määritämme kohderyhmät maantieteellisten paikkojen ja kiinnostusten perusteella. Profilointi perustuu siihen, että vierailemalla sivustollamme olet osoittanut kiinnostusta rahapelejä kohtaan. Jatkossa sinulle saatetaan esittää bannerimainoksia muilla verkkosivustoilla ja mainoksia Facebookissa sekä muualla sosiaalisessa mediassa, joita käytämme tavoittaaksemme kohdeyleisömme. Lisäksi rekisteröimme sijaintisi kun käytät sivustoamme. Maantieteellinen sijainti voi vaikuttaa siihen miten luomme kampanjoita. Kohdistamme kampanjoita tiettyihin maantieteellisiin paikkoihin siinä tapauksessa, että keräämämme profilointidata osoittaa, että tietyissä kaupungeissa/alueilla on suurta kiinnostusta markkinointiamme kohtaan.

5. Mistä henkilötietosi ovat peräisin

Rekisteröimme tiedon, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme joko käymällä tällä verkkosivustolla, olemalla meihin yhteydessä Facebookissa tai jos olet rekisteröitynyt sivuston postituslistalle. Tästä seuraa, että sinulle näytetään kohdistettua markkinointia mainosten muodossa.

Kaikki tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Jos olet vuorovaikutuksessa brändimme kanssa Facebookissa, Facebook toimii välittäjänä rekisteröidyn henkilön ja meidän välillä, sillä saamme tiedot Facebookin kautta.

Facebook ei luovuta meille henkilökohtaisia tietojasi, kun käytämme heidän foorumiaan mainosten kohdistamiseen sinulle, ks. edellä kohdassa 3 kuvatut henkilötietotyypit, ellet aktiivisesti ole vuorovaikutuksessa brändimme kanssa Facebookissa.

6. Yhteistyökumppanit

6.1 Luovuttaminen

Luovutamme tietojasi yhteistyökumppaneillemme, jos olemme saaneet siihen suostumuksesi tai jos se on tarpeen täyttämään yhteistyökumppaneiden oikeudelliset edut. Nämä lailliset yhteistyökumppanit ovat nähtävissä tässä:

 • Viranomaiset siinä määrin, kun olemme velvoitettu lainsäädännössä.

6.2 Tiedonkäsittelijät

Voidakseen tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua käyttämme seuraavia tiedonkäsittelijöitä:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook, Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB

7. Siirto kolmansiin maihin

Siirrämme henkilötietojasi EU:n ja ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille.

Siirto tapahtuu seuraaville Yhdysvalloissa toimiville organisaatioille: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. ja Campaign Monitor Ltd. Lisäksi henkilötietoja siirretään Innocraft Ltd:lle, joka sijaitsee Uudessa-Seelannissa.

EU:n komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen turvallisuustasosta ja sen mukaan Yhdysvaltojen turvallisuustasoa pidetään riittämättömänä. EU:n komissio on kuitenkin todennut, että Yhdysvalloissa sijaitsevat organisaatiot ovat turvallisia, jos ne ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen yksityisyyden suojaa koskevaan Privacy Shield -sopimukseen.

EU:n komissio pitää Uutta-Seelantia turvallisena kolmantena maana.

Siirrämme tietoja seuraaville Yhdysvalloissa sijaitseville organisaatioille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -sopimukseen:

 • Facebook,Ltd.
 • Google
 • Sendrgid
 • Microsoft

Henkilötietojen siirto Campaign Monitor Ltd:lle tapahtuu EU:n komission mallisopimuslausekkeita koskevan päätöksen mukaisesti.

8. Poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi ellei muuta lainsäädännössä edellytetä, tässä tapauksessa erityisesti kirjanpitolainsäädännön kirjanpitotietojen tallettamista koskevat 5 vuoden ja kuluvan vuoden säännöt.

Lokitiedot, mukaan lukien IP-osoitteet, tallennetaan 5 vuodeksi ennen niiden poistamista. Google Analytics -tiedot säilytetään 26 kuukautta ennen kuin ne poistetaan.

9. Sinun oikeutesi

9.1 Yhteystiedot, jos haluat käyttää oikeuksiasi

Jos haluat käyttää alla mainittuja oikeuksiasi, sinun tulee ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot löydät tämän tietosuojakäytännön yläosasta.

 • Oikeus saada tietoa (nähdä henkilötiedot): Sinulla on oikeus saada käsitys henkilötietojesi käsittelystä sekä useista lisätiedoista. Pääsy näihin tietoihin ei kuitenkaan saa rikkoa muiden oikeuksia ja vapauksia.
 • Oikeus korjaukseen: Sinulla on oikeus korjata väärät henkilötiedot.
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Erityistapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua ennen yleistä määräaikaa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Joissain tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, voimme käsitellä tietojasi – tallennusta lukuun ottamatta – vain sinun luvallasi tai jos laki niin vaatii tai jos se on tarpeen henkilön tai tärkeän yleisen edun suojelemiseksi.
 • Oikeus tietojen välittämiseen (tietojen siirrettävyys): Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti, sinulla on oikeus tiedon siirrettävyyteen. Tämä oikeus tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada henkilötietosi lähetettynä sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa. Sinulla on oikeus välittää nämä tiedot toiselle palveluntarjoajalle.
 • Oikeus vastustukseen: Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa muutoin lainmukaista henkilötietojesi käsittelyä. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu sinulta saamaamme suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi kanssamme henkilötietojen käsittelyyn kokonaan tai osittain. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta meidän suorittamaan käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen luvan peruuttamista. Jos peruutat suostumuksesi, tulee se voimaan peruuttamishetkestä alkaen.

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojaviranomaisen oppaasta, joka löytyy osoitteesta: https://www.datatilsynet.dk/

10. Muutoksenhaku

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojaviranomaiselle, heidän yhteystietonsa:

Datatilsynet (tietosuojaviranomainen)
Osoite: Borgergade 28, 5, 1300 Kööpenhamina
Sähköposti: dt @ datatilsynet.dk
Puhelinnumero.: + 45 33 19 32 00
Kotisivu: www.datatilsynet.dk

Päivitetty: 23/10/

Uusimmatkasinot.com » Tietosuojakäytäntö
Last updated: 23 lokakuun, 2018